Par mums

Mūsu mērķi ir:
  • Sadarbojoties ar valsts, pašvaldību, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmumiem, veicināt darba ņēmēju tiesību aizsardzību un pārstāvēt darba ņēmējus darba strīdu risināšanā;
  • Veicināt vienādo iespēju principu īstenošanu attiecībā uz mazaizsargātām iedzīvotāju grupām, mazinot cilvēktiesību pārkāpumu gadījumu skaitu nodarbinātības sektorā;
  • Veicināt darba ņēmēju tālākizglītību, palielinot vietējā darba spēka konkurētspēju un mazinot vietējā darba spēka migrāciju ārzemēs

Darba grupas:
  • Darba drošības un ergonomikas darba grupa
  • Cilvēktiesību aizsardzības darba grupa
  • Vides pieejamības uzlabošanas darba grupa
  • Arodveselības centra projekta darba grupa