Pakalpojumi

  • Darba vides risku novērtēšana
Darba vides risku var novērtēt pats darba devējs, darba aizsardzības speciālists vai darba devēja piesaistīts kompetents speciālists vai kompetenta institūcija, iesaistot riska novērtēšanā uzticības personu vai nodarbināto pārstāvi un nodarbināto, kurš strādā attiecīgajā darba vietā un to pārzina.
  • Juridiskās konsultācijas
Asociācijas biedriem juridiskās konsultācijas tiek sniegtas bezmaksas
  • Tiesiskā aizsardzība
  • Pasākumu organizēšana
  • Apmācība un pārkvalifikācija